Disclaimer

Rijn IJssel besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, de actualiteit en betrouwbaarheid. Rijn IJssel geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Rijn IJssel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten die op deze website voorkomen. Dit geldt ook voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links (verwijzingen) naar websites van anderen. Op verzoek van belanghebbende worden links, die in enige mate onrechtmatig of onwettig (kunnen) zijn, onmiddellijk verwijderd. Rijn IJssel behoudt zich het recht voor de internetpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Rijn IJssel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Heeft u nog vragen over deze disclaimer? Stuur dan een mail naar contentbeheer@rijnijssel.nl

  • Rechten

  • Copyright

  • Hyperlinks

Rijn IJssel Open je toekomst