Privacybeleid

Deze privacy verklaring is een appendix van het privacybeleid van Rijn IJssel.

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en wat u rechten zijn.

  • Beveiliging

  • Reserveringen

  • Bewaren

Vragen, opmerkingen of klachten

U hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben via deze website. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan). Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@hoteldenieuwewereld.nl. Hotel de Nieuwe Wereld zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over het privacy beleid bij Rijn IJssel, neem dan contact op met Rijn IJssel via privacy@rijnijssel.nl

Rijn IJssel Open je toekomst